در مرحله ی اول تزیین دسته گل شما نیاز به گل های زیبا با طیف رنگ های خوش ترکیب دارید، برای این منظور می توانید گل ها را پیش از چیدن و یا خریدن در کنار هم قرار دهید و خوش ترکیب ترین آن ها را انتخاب کنید.

image آموزش حرفه ای تزیین دسته گل در خانه مثل گل فروش ها

در مرحله ی بعدی تزیین دسته گل ساقه ی گل ها را هم سان کنید و آن ها را بچینید.

image آموزش حرفه ای تزیین دسته گل در خانه مثل گل فروش ها

حال با ایجاد شکافی مانند تصویر در زیر ساقه آن شرایط نگهداری بهتر را برای آن ها فراهم کنید.

image آموزش حرفه ای تزیین دسته گل در خانه مثل گل فروش ها

حالا گل های شما آماده است داخل یک ظرف شیشه ای گل ها را به ترتیب همخوانی در کنار هم قرار دهید.

image آموزش حرفه ای تزیین دسته گل در خانه مثل گل فروش ها

فراموش نکنید که در تزیین دسته گل قرار دادن جزئیاتی مانند خزه، برگ و یا علف های تزئینی به پرتر شدن و زیباتر شدن دسته گل شما کمک بسیاری میکند، اما در استفاده از آن ها افراط نکنید تا جلوه ی گل های اصلی شما از بین برود.

image آموزش حرفه ای تزیین دسته گل در خانه مثل گل فروش ها

برای تزیین دسته گل از خزه، برگ و یا علف های تزئینی به اندازه استفاده کنید

حالا که دسته گل تان مطابق سلیقه یتان آماده شده است نوبت آن رسیده است که با یک نخ ابریشمی نازک دور آن را ببنید و گل ها را در کنار هم محکم کنید، توجه داشته باشید که نخ شما حتما نازک باشد تا آسیبی به گل ها وارد نکند.

image آموزش حرفه ای تزیین دسته گل در خانه مثل گل فروش ها

با یک نخ دسته گلتان را محکم کنید

در این مرحله از تزیین دسته گل نوبت به پیچیدن گل ها داخل ورق های تزئینی می رسد، یک ورق تزیئنی که با گل هایتان همخوانی دارد انتخاب کنید، خطی به عنوان خط مرز همانند تصویر روی آن در نظر بگیرید.

image آموزش حرفه ای تزیین دسته گل در خانه مثل گل فروش ها

مطابق تصویر دسته گل را داخل ورق قرار داده و دور آن ببیچید و با چسب و یا منگنه آن را محکم کنید و در صورت تمایل ربان و با جزییات تزئینی دیگری به آن اضافه کنید.

image آموزش حرفه ای تزیین دسته گل در خانه مثل گل فروش ها

دسته گل را داخل ورق قرار داده و دور آن ببیچید و با چسب و یا منگنه آن را محکم کنید

image آموزش حرفه ای تزیین دسته گل در خانه مثل گل فروش ها

تک فارس » مطالب جالب » آموزش حرفه ای تزیین دسته گل در خانه مثل گل فروش ها