عصاره فلفل دلمه‌ای یکی از بهترین محصولات برای تقویت رشد موهاست.

این عصاره از ریزش مو جلوگیری می‌کند و تارهای مو را پرتر و ضخیم‌تر نگه می‌دارد.

اما از آنجا که طبیعت فلفلی و سوزاننده دارد باید در استفاده از آن احتیاط کرد.