بالای سر خود را مانند یک مثلث جدا کنید و بقیه ی موها را کلیپس بزنید تا مزاحم کار نباشند

image آموزش تصویری کوتاه کردن موی زنانه مدل چتری کج

قد جلوی موها در پیشانی را که اندازه ی آن بسته به رضایت خودتان است تعیین نمایید .

با همان زاویه ی ۴۵ درجه ای که موها را گرفتید قیچی را نیز زاویه دار بگیرید و در انتهای ابرو قرار دهید و به صورت اریب تا وسط سر خود کوتاه کنید.

image آموزش تصویری کوتاه کردن موی زنانه مدل چتری کجبرای طرف دیگر سر هم مطابق شکل انجام دهید

image آموزش تصویری کوتاه کردن موی زنانه مدل چتری کجبه صورتی که وقتی موها را میگیرید و میبینید تقریبا یک هفت خواهید دید

image آموزش تصویری کوتاه کردن موی زنانه مدل چتری کجقیچی پتاژ

image آموزش تصویری کوتاه کردن موی زنانه مدل چتری کجحالا نوبت می رسد به پتاژ کردن با پتاژ توی موها را تا حدی خالی میکنید و کم حجم میکنید

image آموزش تصویری کوتاه کردن موی زنانه مدل چتری کجو در نهایت چتری کج را خواهید

image آموزش تصویری کوتاه کردن موی زنانه مدل چتری کج

تک فارس » آرایشی » آموزش تصویری کوتاه کردن موی زنانه مدل چتری کج