ساخت یک پاپیون بسیار ساده است و با چند بار تمرین به خوبی بر آن مسلط می‌شوید. اندازه پاپیون بستگی به اندازه دسته گل دارد.

مراحل ساخت پاپیون برای سبد گلimage آموزش تصویری و جالب درست کردن پاپیون با تور برای موهای بانوان

با روبان یک حلقه ایجاد کنید و ادامه روبان را رها کنید و آن را بین انگشت سبابه و شست خود نگه دارید.

image آموزش تصویری و جالب درست کردن پاپیون با تور برای موهای بانوان

ادامه روبان را نیز به سمت بالا ببرید و حلقه دیگر کنار حلقه اولی بسازید. در این زمان دو حلقه به صورت هشت انگلیسی ایجاد شده است. می‌توانید به همین روش دو حلقه دیگر نیز بسازید تا پاپیونی دو لایه و پرتر داشته باشید.

image آموزش تصویری و جالب درست کردن پاپیون با تور برای موهای بانوان

قسمت مرکزی حلقه‌ها را با انگشتان خود جمع کنید.

image آموزش تصویری و جالب درست کردن پاپیون با تور برای موهای بانوان

یک سیم به طول ۲۵ سانتی‌متر را بگیرید و از قسمت مرکزی آن را به صورت خم شده در قسمت مرکزی پاپیون‌ها قرار دهید و دو طرف سیم را به هم برسانید.

image آموزش تصویری و جالب درست کردن پاپیون با تور برای موهای بانوان

دو طرف سیم را از قسمت پشت مرکز حلقه‌ها دور هم بپیچانید.

image آموزش تصویری و جالب درست کردن پاپیون با تور برای موهای بانوان

در این مرحله دیگر می‌توانید حلقه‌های پاپیون را رها کنید. حال یک پاپیون دو قلو با دو پایه سیمی دارید که برای فشردن به داخل فوم آماده است.

پاپیون دسته گل

پاپیون مناسب برای قرار دادن در چیدمان یک دسته‌گل دستی تا اندازه‌ای متفاوت است. این پاپیون باید دو باریکه بلند در دو سو داشته باشد تا بتوان آن را دور دسته گل برد و گره زد. در ادامه روش ساخت این پاپیون را آموزش می‌دهیم:

image آموزش تصویری و جالب درست کردن پاپیون با تور برای موهای بانوان

پاپیون ساده‌ای را به طریقی که در قسمت پیش توضیح داده شده تهیه کنید. سپس روبان بلند دیگری را مشابه همان روبانی که پاپیون را با آن ساخته‌اید بگیرید تا با کمک آن دو دسته بلند برای پاپیون خود بسازید.

image آموزش تصویری و جالب درست کردن پاپیون با تور برای موهای بانوان

روبان بلند را از قسمت مرکز دور قسمت میانی پاپیون بیاندازید به گونه‌ای که دو قسمت آزاد آن به یک اندازه باشد.

image آموزش تصویری و جالب درست کردن پاپیون با تور برای موهای بانوان

دو قسمت پاپیون را تا کنید و در سمت خود نگه دارید و دو قسمت دنباله را در قسمت پشت پاپیون در دست دیگر خود بگیرید. گره‌ای محکم در قسمت انتهایی بزنید.

image آموزش تصویری و جالب درست کردن پاپیون با تور برای موهای بانوان

پاپیون را از داخل دست خود رها کنید و حلقه‌های آن را مرتب کنید. پاپیون شما برای قرار دادن در چیدمان دسته‌گلتان آماده است.