image آموزش تصویری نحوه گرفتن نبض در گردن یا مچ دست

برای پیدا کردن و گرفتن نبض از انگشت اشاره و وسط خود استفاده کنید . استفاده از انگشت شست به دلیل اینکه خود انگشت شست دارای نبض میباشد درست نیست .

▪ گرفتن نبض مچ دست ( نبض رادیال )

برای گرفتن نبض مچ دست ، انگشت اشاره و شست خود را دقیقا روی مچ دست و کمی متمایل به شست دست قرار دهید . در این حالت ، همزمان با کمی فشار ، انگشتان خود را کمی جابجا کنید تا زمانی که نبض احساس شود .

در دفعات ابتدایی ، گرفتن و پیدا کردن نبض مچ دست کار آسانی نیست و کمی به تمرین نیاز دارد .

▪ پیدا کردن نبض کاروتید یا نبض گردن

این نبض در محل بین نای و عضله بزرگ گردن قرار دارد . انگشت وسط خود را در این محل قرار داده و همزمان با کمی فشار ، جابجا کنید تا زمانی که نبض گردن را احساس کنید .

توجه : از ایجاد فشار زیاد در این محل جدا خودداری نمایید . فشار بیش از حد در این محل از گردن ، باعث کاهش ضربان قلب و در برخی موارد باعث ایست قلبی خواهد شد . همچنین به هیچ عنوان دوشریان گردنی را به صورت همزمان لمس نکرده و فشار ندهید

بررسی تعداد ضربان نبض در دقیقه

با استفاده از ساعت مچی یا موبایل یا … تعداد ضربان نبض را در ۶۰ ثانیه ثبت کنید . در صورتی که در حالت اضطراری و فوری هستید ، میتوانید ضربان نبض را در ۱۵ ثانیه ثبت کرده و ضربدر ۴ کنید . ولی معیار سنجش ضربان نبض ، تعداد ضربان در ۶۰ ثانیه میباشد .

image آموزش تصویری نحوه گرفتن نبض در گردن یا مچ دست

تعداد ضربان قلب طبیعی برای یک شخص عادی در زمان استراحت ۶۰ الی ۱۰۰ ضربان در دقیقه میباشد . ضربان طبیعی برای کودکان زیر ۱۸ سال در حال استراحت ۷۰ الی ۱۲۰ است . هرگونه فعالیت فیزیکی باعث افزایش ضربان قلب خواهد شد .

▪ بررسی قدرت پالس ضربان نبض

برای میزان قدرت پالس ضربان نبض نمیتوان معیار مشخصی تعیین کرد ولی متخصصین قلب طبق تجربه میتوانند از میزان قدرت ضربان نبض به سلامت قلب و عروق و … پی ببرند .

▪ بررسی ریتم ضربان نبض

در صورتی که نبض به صور منظم بوده و فاصله بین نبض ها دارای ریتم ثابت میباشد ریال نبض مشکلی نداشته و طبیعی است ولی در صورتی که فاصله بین نبض ها دارای ریتم خاصی نیست و به طور نامنظم و با سرعت متفاوت است ، نبض نامنظم بوده و باید با پزشک مشورت کنید

در صورتی که نمیتوانید نبض خود را پیدا کنید از روش های زیر استفاده کنید :

▪ با انگشتان اشاره و میانی خود روی نقطه مورد نظر چند ضربه کوتاه و ضعیف وارد کنید و سپس انگشت خود را حداقل ۵ ثانیه روی محل مورد نظر نگه دارید .در صورتی که نبض احساس نشد ، محل انگشت را کمی تغییر داده و دوباره امتجان کنید .

▪ کمی فشار بیشتری به محل مورد نظر وارد کنید .

▪ بایستید و درست خود را به طرف زمین رها کنید و در این حالت سعی کنید نبض خودتان را بگیرید

حداکثر مجاز تعداد ضربان قلب

برای پیدا کردن حداکثر مجاز تعداد ضربان قلب از فرمول ساده زیر استفاده کنید

▪ سن شما = حداکثر مجاز ضربان قلب شما

همیشه سعی کنید در هنگام ورزش های سنگین ، ضربان قلب شما از ۸۰ درصد حد مجاز ضربان قلب شما بیشتر نشده و توجه داشته باشید که در زمانی که ضربان قلب شما در هنگام ورزش ، برای مدت طولانی در حالت حداکثر ضربان قرار دارد ، حتما پاهای شما فعال و در حرکت باشند تا از تجمع خون در رنگ های پا و ایجاد واریس و لخته شدن خون جلوگیری شود .