image آموزش تصویری نحوه ساخت جعبه های زیبای کادوالگوها را پشت مقوا بکشید و سپس بر روی آنها مقوای طرح دار یا کاغذ کادو بچسبانید.

۱-الگوی جعبه را از مقوای سفید جدا کنید .از روی خطوط تعیین شده تا کرده و اضافه های برش را با چسب به سمت بیرون بچسبانید.

image آموزش تصویری نحوه ساخت جعبه های زیبای کادو

۲-الگوی جعبه را از مقوای طرح دار سورمه ای جدا کنید و روی مقوا سفید جعبه بچسبانید با این تفاوت که ارتفاع آن را ۹ سانتیمتر در نظر بگیرید تا ۱ سانتیمتر آن را از لبه ی بیرون به سمت داخل جعبه بچسبانید.

۳-الگوی در جعبه را از مقوای سفید جدا کنید از روی خطوط تعیین شده تا کرده و اضافه های برش را با چسب به سمت بیرون بچسبانید تا داخل جعبه تمیز باشد و نمای بهتری داشته باشد.

۴-الگوی در جعبه را از مقوا طرح دار قرمز جدا کنید و روی مقوای سفید در جعبه بچسبانید با این تفاوت که ارتفاع آن ۳/۵ سانتیمتر باشد تا ۱ سانتیمتر بیشتر از لبه ی بیرون به سمت داخل جعبه بچسبانید.

***میتوانید در قسمت وسط در جعبه یک بیضی به قطر های ۸*۱۳ جدا کنید و برش بزنید و از داخل در جعبه مستطیل تلقی را با ابعاد ۹*۱۴ به آن بچسبانید .

**همینطور میتوانید در روی در جعبه اطراف تلق را با مروارید تزئین کنید.

تک فارس » مطالب جالب » آموزش تصویری نحوه ساخت جعبه های زیبای کادو