اولین طرحی که آموزش میدهیم به پلنگی یا ببری معروفند که به صورت گام به گام با تصویر مشاهده میکنید،میتوانید بیس را قهوه ای کنید و برای طرح های رو از ترکیب بژ/طلایی ومشکی استفاده کنید.

image آموزش تصویری مدل های زیبای طراحی ناخناما طرح دوم به طرح قلبی معروفه و همانطور که در تصاویر هم مشاهده میکنید دارای چند مرحله ی مختصر و ساده است.

image آموزش تصویری مدل های زیبای طراحی ناخنبرای این مدل کافیست از دوقالب استفاده کنید…

image آموزش تصویری مدل های زیبای طراحی ناخنو اما طرح سوم ایده ای بسیار جالب و مناسب بهار نیز است ،نکته ی جالبی که در این طرح میتوانید مشاهده کنید استفاده از نخ در طراحیست…

image آموزش تصویری مدل های زیبای طراحی ناخنوقتی هنوز لاک خشک نشده و ناخن ها خیس هستند میتوانید نخ را به هرشکلی که دوست دارید روی ناخنها شکل بدید

image آموزش تصویری مدل های زیبای طراحی ناخنو در نهایت طرحی بسیار زیبا مانند تصویر زیر خواهید داشت

image آموزش تصویری مدل های زیبای طراحی ناخن