●یک دامن حریر مشکی را با یک کمربند چرمی مشکی ست کرده.

●یک ژاکت کش بافت ساده به رنگ بژ را با یک بلوز حریر سفید ست کرده

●برای کیف و کفش خود هم مدل های بسیار ساده و در عین حال شیک را انتخاب کرده

●یک کیف ساده با یک کفش اسپرت پوست ماری

image آموزش تصویری لباس پوشیدن ساده و شیک برای مهمانی ها

image آموزش تصویری لباس پوشیدن ساده و شیک برای مهمانی ها

image آموزش تصویری لباس پوشیدن ساده و شیک برای مهمانی ها

image آموزش تصویری لباس پوشیدن ساده و شیک برای مهمانی ها

image آموزش تصویری لباس پوشیدن ساده و شیک برای مهمانی ها

image آموزش تصویری لباس پوشیدن ساده و شیک برای مهمانی ها

image آموزش تصویری لباس پوشیدن ساده و شیک برای مهمانی ها

image آموزش تصویری لباس پوشیدن ساده و شیک برای مهمانی ها

image آموزش تصویری لباس پوشیدن ساده و شیک برای مهمانی ها