image آموزش تصویری لاک زدن و طراحی با تور

۱.برای زیرسازی لاک تان از رنگ قهوه ای تیزه استفاده کنید و بگذارید تا کامل خشک شود.

۲.یکی از دستکش های توری قدیمی تان که دیگر از آن استفاده نمیکنید را برداشته و با قیچی نوک انگشت آن را ببرید.

۳.سپس آن را روی انگشت تان کشیده و با لاکی به رنگ قهوه ای روشن یا مسی روی آن بزنید.

۴.سپس با یک ابر یا اسفنج اضافی لاک را گرفته و بعد از کمی خشک شدن توری را از روی انگشت تان بردارید.

برای این مدل طراحی ناخن باید از رنگ های ضد و نقیض استفاده کنید.

تک فارس » آرایشی » آموزش تصویری لاک زدن و طراحی با تور