image آموزش تصویری فر کردن موهای سر با اتو در خانه

• موهای تان را تقسیم بندی کرده و با گیره موهای تان را جدا کنید.

image آموزش تصویری فر کردن موهای سر با اتو در خانه

• موهای تان را دور اتو پیچیده و چند دقیقه نگه دارید.

image آموزش تصویری فر کردن موهای سر با اتو در خانه

• بعد از چند دقیقه به آرامی موهای تان را از دور اتو باز کنید. سعی کنید باز کردن تان را به سمت پایین باز کنید.

image آموزش تصویری فر کردن موهای سر با اتو در خانه

• این کار را برای بقیه موهای تان انجام دهید.

image آموزش تصویری فر کردن موهای سر با اتو در خانه

• بعد از باز کردن موهای تان به آرامی با انگشتان تان موهای تان را حالت دهید واسپری ثابت کننده ( تافت ) را از زیر و بالا روی موهای تان بزنید.

image آموزش تصویری فر کردن موهای سر با اتو در خانه

لوازم مورد نیاز

گیره‌ی مو

‎‎‎اتوی مو

اسپری مو

تک فارس » آرایشی » آموزش تصویری فر کردن موهای سر با اتو در خانه