image آموزش تصویری طراحی ناخن مناسب شب نامزدی خانم ها

image آموزش تصویری طراحی ناخن مناسب شب نامزدی خانم ها

میتوانید روی هر ناخن ایده یا طرح خاصی داشت تا ناخنهای فانتزی بیافرینید؛ مانند تصویر های آموزشی ارائه شده.

با استفاده از شابلون برای قلب بزرگ و یا با ماژیک ناخن یا لاک مخصوص فرنچ و یا اگر هیچکدام را ندارید با استفاده از یک خلال دندان میتوانید قلبهای کوچک را ایجاد کنید.

با نگین ناخن یا لاک های پودری نیز میتوانید طرحهای خوبی ایجاد کنید.

image آموزش تصویری طراحی ناخن مناسب شب نامزدی خانم ها

image آموزش تصویری طراحی ناخن مناسب شب نامزدی خانم ها

image آموزش تصویری طراحی ناخن مناسب شب نامزدی خانم ها

تک فارس » آرایشی » آموزش تصویری طراحی ناخن مناسب شب نامزدی خانم ها