image آموزش تصویری سایه چشم نقره ای برای خانم ها

ابتدا پشت پلک را کمی مرطوب کننده بزنید و یک زیر ساز

image آموزش تصویری سایه چشم نقره ای برای خانم ها

از یک سایه نقره ای استفاده کنید پشت پلک را کاملا یک سایه ی نقره ای بزنید

image آموزش تصویری سایه چشم نقره ای برای خانم ها

حالا با کمک یک سایه دودی یا مشکی گوشه ی خارجی چشم و بالای چشم را سایه بزنید

image آموزش تصویری سایه چشم نقره ای برای خانم ها

در نهایت سایه را فیت کنید و زیر ابروها را با سایه ی استخوانی کار کنید و خط چشم را نیز بکشید

image آموزش تصویری سایه چشم نقره ای برای خانم ها

و سایه زدن چشم به پایان می رسد و با یک رژ گونه و رژ لب آرایش را به پایان برسانید.

تک فارس » آرایشی » آموزش تصویری سایه چشم نقره ای برای خانم ها