برای ساخت گل ابتدا سه پوست پسته را به شکل غنچه به هم بچسبانید.

برای ردیف بعدی گلبرگ ها چهار پوست پسته بچسبانید.

image آموزش تصویری ساخت گل های تزیینی با پوست پسته های بی مصرف

گل را روی سطح دایره ای شکلی از مقوا قرار داده ، چسب بزنید

حالا ردیف های بعدی گلبرگ ها را با دقت بچسبانید.

image آموزش تصویری ساخت گل های تزیینی با پوست پسته های بی مصرف

از گل های ساخته شده با پوست پسته و گل و برگ های مصنوعی درست شده

شما هم با خلاقیت خودتون تابلوهای زیبایی خلق کنید.

image آموزش تصویری ساخت گل های تزیینی با پوست پسته های بی مصرف

به تعداد مورد نیاز از این گل ها بسازید.

image آموزش تصویری ساخت گل های تزیینی با پوست پسته های بی مصرف

برای زیباتر شدن تابلو برخی گل ها را کوچکتر درست کنید.

برای اینکار کافیست چند ردیف کمتر پوست پسته بچسبانید.

در صورت تمایل گل ها را به سلیقه خودتون رنگ کنید

image آموزش تصویری ساخت گل های تزیینی با پوست پسته های بی مصرف

گل های رنگ شده بذارید خشک شوند

image آموزش تصویری ساخت گل های تزیینی با پوست پسته های بی مصرف

مجموعه ای از گل های رنگ شده

برای زمینه تابلو از پوشال استفاده شده

گل ها را روی پوشال ها بچسبونین

image آموزش تصویری ساخت گل های تزیینی با پوست پسته های بی مصرف

در تابلو زیر تمامی فضاهای خالی پر شده

این هم یک تابلوی بسیار زیبا که از گل های ساخته شده با پوست پسته و گل و برگ های مصنوعی درست شده

image آموزش تصویری ساخت گل های تزیینی با پوست پسته های بی مصرف

تک فارس » دکوراسیون » آموزش تصویری ساخت گل های تزیینی با پوست پسته های بی مصرف