image آموزش تصویری ساخت گلدان های ساده آویز در خانه

بخش بالایی بطری های پلاستیکی را به صورتی جدا کنید که شبیه به کاسه یا گلدان شود مانند عکس بالا.

image آموزش تصویری ساخت گلدان های ساده آویز در خانه

با استفاده از اسپری سفید بطری ها را رنگ کنید و پس از اینکه خشک شد کنف را از دو طرف آن خارج کنید.

داخل گلدان ها را گِل یا آب بریزید.

سپس گل ها و گیاهانی که دوست دارید را در آن قرار دهید.

image آموزش تصویری ساخت گلدان های ساده آویز در خانه

وسایل لازم

بطری های پلاستیکی ، رنگ اسپری سفید ، طناب یا کنف

تک فارس » دکوراسیون » آموزش تصویری ساخت گلدان های ساده آویز در خانه