image آموزش تصویری ساخت کاردستی گل برای کار عملی مدرسه

ابتدا مربع های بزرگ را به صورت بادبرنی تا بزنید.

image آموزش تصویری ساخت کاردستی گل برای کار عملی مدرسه

سپس هر قسمت را مجدا از وسط تا بزنید.

image آموزش تصویری ساخت کاردستی گل برای کار عملی مدرسه

لبه های تا شده را به هم بچسبانید.

image آموزش تصویری ساخت کاردستی گل برای کار عملی مدرسه

image آموزش تصویری ساخت کاردستی گل برای کار عملی مدرسه

حالا چهار مربع تا شده را کنار هم قرار دهید و آن ها را بچسبانید.

image آموزش تصویری ساخت کاردستی گل برای کار عملی مدرسه

اکنون باید ساقه و برگ های آفتابگردان را آماده کنیم.

image آموزش تصویری ساخت کاردستی گل برای کار عملی مدرسه

بعد از اینکه برگ ها را آماده کردیم آن ها روی یک قاب مقوایی بچسبانید.

image آموزش تصویری ساخت کاردستی گل برای کار عملی مدرسه

قاب آفتابگردان شما آماده است..آن را میتوانید به دوستانتان هدیه بدهید

image آموزش تصویری ساخت کاردستی گل برای کار عملی مدرسه

وسایل مورد نیاز۴ مربع ۷.۵ * ۷.۵ سانتی متری

۱ مربع ۵ * ۵ سانتی متری

ساقه ۳.۵ * ۱۵ سانتی متری

برگ ۶ * ۴.۵ سانتی متریimage آموزش تصویری ساخت کاردستی گل برای کار عملی مدرسه

تک فارس » مطالب جالب » آموزش تصویری ساخت کاردستی گل برای کار عملی مدرسه