image آموزش تصویری ساخت کاردستی های زیبای پرنده

ابتدا طرح پرستوها را روی مقوای سیاه رنگ پیاده کنید. پرستوها را برش بزنید.

image آموزش تصویری ساخت کاردستی های زیبای پرنده

دو چوب خشک طبیعی را به صورت علامت جمع به هم با نخ وصل کنید. این دو چوب خشک طبیعی

در واقع پایه اصلی و نگهدارنده پرستوها و پنبه ها را تشکیل می دهد.

image آموزش تصویری ساخت کاردستی های زیبای پرنده

پنبه ها را پوش بدهید تا ابرهای فانتزی بسازید.

image آموزش تصویری ساخت کاردستی های زیبای پرنده

حالا همه ی وسایل آماده شده است تا شما آویز زیبای فصل بهار را بسازید.

image آموزش تصویری ساخت کاردستی های زیبای پرنده

نخ را طوری از پرستوها عبور دهید که تعادل پرستو برای ایستادن به حالت عمودی برقرار باشد

و نخ ها را بلند و کوتاه تنظیم کنید. نخ را به پنبه ها هم وصل کنید و همینطور مثل پرستوها نخ ها را به صورت بلند و کوتاه تنظیم کنید.

image آموزش تصویری ساخت کاردستی های زیبای پرنده

وسایل مورد نیاز ساخت یک کار دستی پرنده آویز

برای ساخت این آویز پرستو پنبه به مواد و وسایل زیر نیاز دارید:

دو چوب خشک طبیعی در یک اندازه

مقوای ضخیم سیاه رنگ

پنبه

نخ

مداد

قیچی