ابتدا الگوی لانه و پرنده را طراحی کرده و برش بزنید.

با دو دایره سر و تن پرنده را بسازید و آن ها را به هم بچسپانید.

image آموزش تصویری ساخت کاردستی بچگانه جوجه در آشیانه

مرحله بعد اجزای صورت مانند نوک و چشمان متحرک را در جایشان بچسپانید.

image آموزش تصویری ساخت کاردستی بچگانه جوجه در آشیانه

پرهایی را که از قبل آماده کرده ایده به سلیقه خود بچسپانید.

image آموزش تصویری ساخت کاردستی بچگانه جوجه در آشیانه

پرنده دیگری هم با همین روش درست کنید.

image آموزش تصویری ساخت کاردستی بچگانه جوجه در آشیانه

تکه های کاموا را روی مقوای لانه بچسپانید.

image آموزش تصویری ساخت کاردستی بچگانه جوجه در آشیانه

وسایل مورد نیاز کاردستی

کاغذ رنگی در رنگ های متفاوت

قیچی

چسپ مایع

چشم عروسکی

پر

کاموای قهوه ای بریده شده در قطعه های کوچک

تک فارس » مطالب جالب » آموزش تصویری ساخت کاردستی بچگانه جوجه در آشیانه