تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالب

آموزش تصویری ساخت مجسمه خمیری حیوان فیل

بدن

۱- اسفنجی به شکل مکعب مستطیل به ابعاد ۱۰*۱۸ برش دهید.

۲- آن را به فرم لوزی که دو ضلع آن کوچکتر باشد برش دهید.

۳- اسفنج را شستشو داده و چسب زده و بگذارید خشک شود.

image آموزش تصویری ساخت مجسمه خمیری حیوان فیل

تکفارس آی آر

پا و دست

۱- چهار عدد ساقه به بلندی ۱۸*۱۵ سانتیمتر قطع نمایید.

۲- ده سانتیمتر را با خمیر روکش و خشک کنید.

۳- طبق تصاویر آموزشی مربوط به این قسمت پاها را توسط خمیر قطور نموده ، پاشنه پا و پنجه ها را طراحی کنید.

image آموزش تصویری ساخت مجسمه خمیری حیوان فیل

www.takfars.ir

گوش ها

۱- دو گلوله خمیر به قطر ۳ سانتیمتر را به شکل دو عدد بادبزن طراحی کنید.

۲- توسط ابزار شماره ۲ یا ۱۱ لبه ها را چین و خط بیاندازید.

۳- گوش ها را روی سطحی که حالت خود را حفظ کند خشک نمایید.

۴- چنانچه پس از خشک شدن از حالت گوش راضی نبودید می توان مجدداً به یک یا دو طرف آن خمیر اضافه کرده و روی آن ابزار بزنید.

image آموزش تصویری ساخت مجسمه خمیری حیوان فیل

خرطوم

۱- ساقه ای به طول ۳۰ سانتیمتر قطع نمایید.

۲- بیست سانتی متر از طول آن را با خمیر روکش کنید و بگذارید خشک شود.

۳- روی روکش را مجدداً خمیر گرفته و با چاقو شیارهای خوابیده از سر خرطوم به انتهای آن بزنید.

تک فارس

نکته

روکش خمیری در ابتدای خرطوم نازکتر و انتهای آن کلفت تر باشد.

۴- روی شیارهای افقی، شیارهای عمودی ریز ایجاد کنید.

۵- زیر خرطوم را ساطوری افقی بزنید.

۶- پس از نیمه خشک شدن به آن حالت هلال بدهید.

مونتاژ

۱- روی سطح بدن فیل را با خمیر پهن شده روکش کنید(ضخامت ۳ میلیمتر)

۲- پاها و دستها را به زیر شکم فرو کنیدو بگذارید خشک شود.

۳- در جلو فیل گلوله خمیر بزرگی را بچسبانید و مشابه عکس آموزشی آن را طراحی کنید.

۴- چشمهای فیل را در محل فرو ببرید.

T A K F A R S

۵- خرطوم را در جلو سر فرو کنید.

۶- گوشها را در دو طرف سر فرو نمایید.

image آموزش تصویری ساخت مجسمه خمیری حیوان فیل

نکته

گوشها و خرطوم در جای خود باید خشک شوند.

۷- دو عدد اشک بلند شبیه دندان های فیل طراحی کرده خشک نمایید.

۸- با خمیر تمامی سطوح برآمده روی پیشانی، گونه ها، دور چشم ها و محو گوش به سر را طراحی کنید.

۹- محل اتصال پاها و دستها را با مقداری دیگر از خمیر محو کنید.

۱۰- روی شکم فیل را کمی برجسته و با ابزار ، خطوط هلالی ایجاد کنید.

۱۱- توسط چاقو ، روی بدن فیل را خطوط متقاطع ایجاد کنید.

تک فارس www.takfars.ir

۱۲- دندانها را جلو سر ثابت کنید.

۱۳- نواری از خمیر تهیه کرده و روی قسمت پایین دندان ها بکشید.

۱۴- با چاقو روی نوار را ساطور بزنید.

دم

خمیر را فتیله کرده ، روی آن شیار بزنید. انتهای دم را با قیچی ریش و به پشت فیل بچسبانید.

image آموزش تصویری ساخت مجسمه خمیری حیوان فیل

رنگ آمیزی

توسط رنگ روغن مشکی، کمی قهوه ای و سفید انجام می شود.

نکته

پس از رنگ آمیزی ، پارچه ای تمیز روی سطح بدن کشیده تا برجستگی ها روشن و فرورفتگی ها تیره تر نمایان شود.

تکفارس

مطالب محبوب بیشتر ››