image آموزش تصویری ساخت لوستر با قاشق های پلاستیکی

image آموزش تصویری ساخت لوستر با قاشق های پلاستیکی

image آموزش تصویری ساخت لوستر با قاشق های پلاستیکی

image آموزش تصویری ساخت لوستر با قاشق های پلاستیکی

image آموزش تصویری ساخت لوستر با قاشق های پلاستیکی

image آموزش تصویری ساخت لوستر با قاشق های پلاستیکی

برای این کار به قاشق‌های یک بار مصرف، بطری آب پلاستیکی بزرگ، چسب، چاقو، لامپ، سیم، انبردست و کاتر نیاز دارید.

انتهای بطری را با کاتر ببرید.

دسته قاشق‌ها را بریده، روی هم چسب بزنید.

تک فارس » دکوراسیون » آموزش تصویری ساخت لوستر با قاشق های پلاستیکی