۵ تکه پارچه، به رنگ های مختلف و دلخواه تهیه کنید. هر یک از پارچه ها را به فرم مربع های ۱۵*۱۵ سانتی متری برش دهید.

image آموزش تصویری ساخت زیرلیوانی شیک در خانه

سپس ۵ تکه پارچه دیگر (از همان رنگ ها اما در سایز ۱۰*۱۰ سانتی متری) به فرم مربعی برش دهید.

image آموزش تصویری ساخت زیرلیوانی شیک در خانه

نصف نصف کنید:

تمام تکه مربع های کوچکتر را از خط قطری برش دهید به نحوی که ۱۰ تکه پارچه به فرم مثلث و هم اندازه داشته باشید (از هر رنگ ۲ عدد).

image آموزش تصویری ساخت زیرلیوانی شیک در خانه

بچینید و روی هم قرار دهید: با کنار قرار دادن دو تکه مثلثی با دو رنگ متفاوت در کنار هم، یک مربع جدید بسازید، و آن را بصورت ضربدری بر روی یکی از قطعه های مربع بزرگ (باز هم به رنگی متفاوت از آن دو رنگ) قرار دهید.

image آموزش تصویری ساخت زیرلیوانی شیک در خانه

سنجاق کنید: مثلث ها را با سوزن ته گرد به هم وصل کنید.

image آموزش تصویری ساخت زیرلیوانی شیک در خانه

کوک بزنید: بعد از اینکه جای مثلث ها را مشخص کردید، هر کدام از پارچه ها را بر پارچه زیرین با نخ و سوزن های رنگی بدوزید. می توانید از کوک های درشت و فانتزی و نخ هایی رنگی استفاده کنید.

image آموزش تصویری ساخت زیرلیوانی شیک در خانه

image آموزش تصویری ساخت زیرلیوانی شیک در خانه

آن را روی میز قرار دهید و اجازه دهید مهمانان زیر لیوانی به رنگ مورد علاقه شان را انتخاب کنند.

image آموزش تصویری ساخت زیرلیوانی شیک در خانه