مرحله اول : ابتدا وسایل مورد نیاز را تهیه نمایید :

کاغذ یا مقوا

مداد و خطکش

موکت بر یا چاقو

پرگار

قیچی

image آموزش تصویری ساخت جا موبایلی برای زمان شارژ

مرحله دوم : ابتدا همانند تصویر زیر ابعادی مشخص شده را بر روی مقوا بکشید.

ابتدا یک مستطیل در ابعاد ۲۳ سانتی متر طول و ۷ سانتی متر عرض بکشید.

سپس ۱۱ سانتی سمت چپ و ۱۱ سانتی از سمت راست را مشخص کنید و بین این دو را یک سانتی متر خالی بگذارید و خطوط را مشخص کنید.

همچنن در دو طرف مستطیل ایجاد شده و در وسط عرض آن ها دو دایره بکشید.

image آموزش تصویری ساخت جا موبایلی برای زمان شارژ

مرحله سوم : در این بخش بر اساس خطوط، مستطیل اصلی را برش بزنید و همچنین با موکت بر یا چاقو دایره ها را برش بزنید.

image آموزش تصویری ساخت جا موبایلی برای زمان شارژ

مرحله چهارم : در این بخش اطراف دو دایره ای را که کشیده اید را کمانی شکل کنید.

image آموزش تصویری ساخت جا موبایلی برای زمان شارژ

مرحله پنجم : در این بخش طرح خود را بر اساس یک سانتی متری که جا گذاشته اید تا بزنید تا به اندازه یک سانتی متر کف برای نگهدارنده گوشی شما ایجاد شود.

برای اینکار خط کش را بر روی یک خطوط از آن قرار دهید و مقوا را خم کنید و همین کار را برای طرف دیگر آن انجام دهید.

image آموزش تصویری ساخت جا موبایلی برای زمان شارژ

مرحله ششم : طرح شما تا به اینجا باید همانند تصویر زیر شده باشد.

image آموزش تصویری ساخت جا موبایلی برای زمان شارژ

مرحله هفتم : در نهایت گوشی خود را درون مقوا قرار دهید و دوشاخه را از دایره مقوا عبور داده و وارد پریز کنید. به همین راحتی توانسته اید یک نگهدارنده گوشی هنگام شارژ بسازید.

image آموزش تصویری ساخت جا موبایلی برای زمان شارژ