با قوطی های شیر کوچولوها و قوطی های خالی رب و کنسروهای مختلف ، کارهای هنری زیادی می شود انجام داد.

image آموزش تصویری ساخت جاشمعی با قوطی های خالی

قوطی ها را به صورت یک سه تایی و یک دوتایی به هم بچسبانید و با اسپری یا رنگ آن ها را رنگ کنید.

image آموزش تصویری ساخت جاشمعی با قوطی های خالی

طرح دلخواهتان را روی کاغذ بکشید و داخل آن را با کاتر خالی کنید.

image آموزش تصویری ساخت جاشمعی با قوطی های خالی

طرح را روی قوطی بگذارید و با اسپری یا رنگ قسمت خالی را رنگ کنید.

image آموزش تصویری ساخت جاشمعی با قوطی های خالی

image آموزش تصویری ساخت جاشمعی با قوطی های خالی

از مقوا دایره هایی به اندازه ی قسمت بالای قوطی ها ببرید.

و با پارچه ی مشکی پوشش بدهید.

image آموزش تصویری ساخت جاشمعی با قوطی های خالی

image آموزش تصویری ساخت جاشمعی با قوطی های خالی

البته از در خود قوطی ها هم می شود استفاده کرد اما اینطوری شیک تر می شود . در را روی قوطی ها بچسبانید.