ساخت تابلوهای کاموایی حوصله و دقت می خواهد، و اضافه کامواهایی که در پائیز و زمستان با آن ها ژاکت و پلیور بافتید . پس لطفا” خرده کامواهایتان را دور نریزید.

image آموزش تصویری ساخت تابلوی تزیینی با خرده کاموا

طرحتان را روی مقوا بکشید و شروع به چسباندن کاموا روی خطوط دور طرح کنید.دورگیری که تمام شد به طرف داخل بیایید و رج به رج کاموا را بچسبانید و جلو بروید.

image آموزش تصویری ساخت تابلوی تزیینی با خرده کاموا

از نوک قیچی یا منقاش و یا خلال دندان برای کمک به چسباندن کاموا می توانید کمک بگیرید.

image آموزش تصویری ساخت تابلوی تزیینی با خرده کاموا

image آموزش تصویری ساخت تابلوی تزیینی با خرده کاموا

image آموزش تصویری ساخت تابلوی تزیینی با خرده کاموا

بعد از اینکه داخل طرح را با کاموا پر کردین قسمت خارجی آن را هم کاموا بچسبانید .

تک فارس » دکوراسیون » آموزش تصویری ساخت تابلوی تزیینی با خرده کاموا