image آموزش تصویری ریمل زدن صحیح برای خانم ها

آیینه را کمی از موازی صورت بالا تر بگیرید.

برس مژه را به صورت عمودی بگیرید.از پایین مژه ها به آرامی طبق شکل مژه ها را با برس نوازش بکنید. ازگوشه داخلی چشم شروع تا گوشه خارجی چشم ادامه بدهید.همین کار را با مژه های پایینی انجام بدهید. بعد برس را با دستمال کاغذی تمیز کنید.با این کار اولا مژه ها را از هم جدا کرده اید و دوما اگر گردو خاکی روی آن جمع شده است را تمیز خواهید کرد.

برس ماسکارا را اول روی بالای مژه ها بزنید.

بعد چانه خود را بالا دهید در حالیکه پائین نگاه میکنید. یا میتوانید دهن خود را هم باز کنید.از پایین مژه ها شروع بکنید و به آرامید در حالیکه برس را میچرخوانید مژه ها را ماسکارا بزنید. برس را موازی چشم نگه دارید و سعی کنید به آرامی پلک بزنید. با این کار مواد را به سرتاسر مژه ها خواهید زد بدون اینکه آنرا پخش کنید. به آرامی مژه ها را با برس نوازش بکنید. ازگوشه داخلی چشم شروع تا گوشه خارجی چشم ادامه بدهید.همین کار را با مژه های پایینی انجام بدهید.همیشه از داخل به طرف بیرون کار بکنید.

روی انتهای خارجی چشم و نوک مژه ها بیشتر کار کنید.

این کار باعث بزرگ دیده شدن چشم و بلند دیده شدن مژه ها میشود.

کمی پایین نگاه بکنید و برس ماسکارا را از ریشه مژه تا نوک مژه بکشید.

و با کج نگه داشتن برس این کار را دوباره تکرار کنید.

از برس دوم برای اینکه اضافه مواد را بگیرید استفاده بکنید تا ماسکارا غلوه ای دیده نشود.