آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

image آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

وسایل موردنیاز

کوسن قدیمی یا چیزی برای ریختن داخل کوسن

۱ متر پارچه برای جلوی کوسن

۵۰ سانتی‌متر پارچه برای پشت کوسن

تکفارس آی آر

۴۰ سانتی‌متر پارچه برای حاشیه‌ی کوسن

▪ ۵ متر طناب نازک ۲.۵ میلی‌متری

قیچی

نخ

سنجاق

www.takfars.ir

ماژیک یا گچ مخصوص خیاطی

آماده کردن تکه‌های کوسن

مرحله‌ی یک

image آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

طول و عرض کوسن خود را اندازه گرفته و آن‌ها را بنویسید. ما در این آموزش از یک کوسن قدیمی استفاده کرده‌ایم.

مرحله‌ی دو

image آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

▪ ۲۵ سانتی‌متر به طول و عرض اندازه‌های نوشته‌شده در مرحله‌ی یک اضافه کنید. این اندازه را روی پارچه‌ای که برای جلوی کوسن می‌خواهید با گچ یا ماژیک خیاطی علامت بزنید. پارچه را ببرید.

اگر ممکن است لبه‌های پارچه‌ی شما فرسوده شود از دوخت زیگزاگ برای دوخت لبه‌ها استفاده کنید و مانع خراب و ریش شدن پارچه شوید.

مرحله‌ی سه

تک فارس

image آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

▪ ۲۵ سانتی‌متر به طول و ۱۸ سانتی‌متر به عرض اندازه‌های کوسن در مرحله‌ی یک اضافه کنید.

این اندازه‌ها را روی پارچه‌ی پشت کوسن مشخص کنید. با این کار پارچه‌ی شما باید مستطیل شکل شود.

این بار نیز اگر پارچه ریش‌ریش و خراب می‌شود در لبه‌های آن از دوخت زیگزاگ چرخ‌خیاطی خود استفاده کنید.

مرحله‌ی چهار

image آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

پارچه‌ی مستطیل شکل مرحله‌ی سه را از وسط ببرید ( برای پشت کوسن ) تا دوتکه‌ی مساوی داشته باشید.

مرحله‌ی پنج

image آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

۱ سانتی‌متر از لبه‌ی طولی پارچه‌ی پشت کوسن را تازده و محکم کنید. دوباره همان لبه را یک سانت دیگر تاکرده و محکم کنید.

T A K F A R S

روی لبه‌ی بالایی را دوخته و ۱ سانتی‌متر درز را باز بگذارید.

آماده کردن نوار دور کوسن

▪ مرحله‌ی یک

image آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

پارچه‌ای که برای حاشیه‌ی کوسن می‌خواهید را برداشته و لبه‌ی پایین سمت چپ پارچه را به سمت لبه‌ی بالایی تا بزنید.زمانی که این گوشه‌ی روی گوشه‌ی بالایی پارچه قرار گرفت شما یک زاویه‌ی ۴۵ درجه در پارچه‌ی خود داشتید خواهید داشت.

خط وسط را فشار دهید و از همان‌جا پارچه را ببرید. درنتیجه پارچه‌ی شما مثلثی خواهد بود.

▪ مرحله‌ی دو

image آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

با ماژیک یا گچ خیاطی در امتداد لبه‌ی مورب مثلث خود یک نوار به عرض ۳.۵ سانتی‌متر جدا کنید.

برای اندازه گرفتن طول و عرض نواری که برای لبه‌ی کوسن خود نیاز دارید اندازه‌ی طول و عرض بالشت را دو برابر کرده و ۹ سانتی‌متر به آن اضافه کنید. این طول کلی نوار حاشیه‌ای است که شما به آن نیاز خواهید داشت.

تک فارس www.takfars.ir

▪ مرحله‌ی سه

image آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

نوارهای پارچه را ببرید.

▪ مرحله‌ی چهار

image آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

نوارها را طوری جدا کنید که انتهای هر نوار مربع باشد.

▪ مرحله‌ی پنج

image آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

دو نوار را از یک سمت به هم سنجاق کنید. با گچ یا ماژیک خیاطی یک زاویه‌ی ۴۵ درجه بکشید.

▪ مرحله‌ی شش

تکفارس

image آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

روی خطی که در مرحله‌ی پنج کشیده بودید را بریده و آن را بازکنید. تکه‌ها اضافی را ببرید.

این کار را برای همه‌ی نوارها تکرار کنید تا زمانی که یک نوار پارچه‌ای بلند داشته باشید. این نوار حاشیه‌ی شماست.

کامل کردن نوارهای حاشیه

▪ مرحله‌ی یک

image آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

درحالی‌که روی درست پارچه به سمت پایین باشد لبه‌های کوتاه نوارها را ۳ سانتی‌متر به زیر تازده و محکم کنید.

یک طناب ۳ سانتی‌متری از لبه‌ی تاکرده عبور دهید.

▪ مرحله‌ی دو

image آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

takfars.ir

پارچه را دور طناب تا بزنید تا لبه‌ها روی‌هم قرار گیرند و طناب میان پارچه به حالت ساندویچ پیچیده شود. لبه‌های پشتی نوارها روی‌هم هستند. آن‌ها را به هم سنجاق کنید.

تا زمانی که پارچه‌ها روی‌هم محکم شوند به آن‌ها سنجاق بزنید.

لبه‌ی زیری نوار را بدوزید، دوخت را از طنابی شروع کنید که در مرحله‌ی اول در پارچه قرار دادید.

افزودن حاشیه به کوسن

▪ مرحله‌ی یک

image آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

لبه‌های حاشیه را روی لبه‌های پارچه‌ی جلویی کوسن قرار داده و آن‌ها را طوری سنجاق کنید که درست لبه‌ها روی‌هم قرار گیرند. قسمت دوخته نشده‌ی حاشیه را سنجاق نزنید.

سنجاق زدن را دورتادور کوسن ادامه دهید.

▪ مرحله‌ی دو

image آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

تک فارس آی آر

زمانی که به گوشه‌ها رسیدید سه شکاف را باز بگذارید. این کار کمک می‌کند در هر چهار گوشه پارچه‌ی لبه صاف بایستد.

▪ مرحله‌ی سه

image آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

زمانی که به‌جایی رسیدید که دوخت را شروع کرده بودید پارچه‌ی اضافه آمده را تا کنید ( تکه‌ای از لبه که طناب ندارد ). در این مرحله پارچه‌های اضافه آمده از لبه را ببرید.

▪ مرحله‌ی چهار

image آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

لبه‌ی بریده‌شده‌ی حاشیه را داخل لبه‌ی باز پارچه فروکنید ( قسمتی که طناب ندارد ) دو سر پارچه‌ی لبه باید روی‌هم قرار گیرد و جایی که نوار حاشیه از دو سمت به هم می‌رسد نامرئی باشد.

تمام‌دور کوسن را بدوزید تا پارچه‌ی حاشیه کاملاً به پارچه‌ی جلویی محکم شود.

▪ مرحله‌ی یک

image آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

TakFars

کوسن را برگردانید تا سمت درست پارچه رو باشد.

▪ مرحله‌ی دو

image آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

یکی از پارچه‌های پشت کوسن را روی کوسن بگذارید. لبه‌ها را روی‌هم گذاشته و سنجاق کنید.

▪ مرحله‌ی سه

image آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

تکه‌ی دوم پست کوسن را بالای تکه‌ی اولی پشت و روی کوسن بگذارید. قسمت درست پارچه‌های پشت و جلو رو به هم باشند. لبه‌ها را با هم تراز کرده و مطمئن شوید سمت درست پارچه‌ها رو به هم هستند. آن‌ها را در جای خود سنجاق کنید.

لبه‌ها را دوخته و یک درز ۱ سانتی‌متری باز بگذارید.

چهارگوشه را مرتب کرده و رویه‌ی کوسن را برعکس کنید.

image آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

تک فارس

این روشی ساده برای درست کردن یک کوسن رنگی و زیباست. شما می‌توانید هر نوع پارچه‌ای را باهم ترکیب کنید تا هزاران طرح مختلف برای خود بسازید. از یک پارچه با رنگ مناسب برای حاشیه استفاده کنید.

image آموزش تصویری دوخت روکش کوسن با نوار

مدل های پالتو برای فصل های سرد سال
  1. آموزش زبان انگلیسی ساده برای مکالمه در سفر

  2. گزارش تصویری از جزیره بی نظیر و مشهور بوراکای در آسیا

  3. تصویری خاص از نمایشگاه شتر در پوشکار هند

  4. آموزش عکس به عکس ساخت عروسک های انگشتی رنگی برای کودکان

  5. آموزش تصویری نحوه چک کردن تسمه های ماشین

  6. آموزش تصویری غیر فعال کردن تبلیغات مزاحم در ویندوز ۱۰

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات