image آموزش تصویری دوختن پادری شیک از حوله های قدیمی

image آموزش تصویری دوختن پادری شیک از حوله های قدیمی

▪ حوله را به نوارهائی با عرض ۵ سانت ببرید .

image آموزش تصویری دوختن پادری شیک از حوله های قدیمی

▪ اگر از چند رنگ حوله استفاده کنید پادری تان خوشگل تر می شود .

image آموزش تصویری دوختن پادری شیک از حوله های قدیمی

▪ از هر رنگ یک نوار بردارید و ابتدای سرشان را به هم بدوزید .

▪ نوارهای دیگر را به انتهای هر نوار بدوزید تا بلندی دلخواه را پیدا کند .

image آموزش تصویری دوختن پادری شیک از حوله های قدیمی

▪ شروع به بافتن سه رشته نواری کنید که سرهای آن ها را به هم وصل کردید .

image آموزش تصویری دوختن پادری شیک از حوله های قدیمی

▪ رشته بافته شده را به شکل دایره کنار هم بگذارید . و از قسمت مرکز دایره شروع به دوختن کنید.

image آموزش تصویری دوختن پادری شیک از حوله های قدیمی

▪ اندازه این پادری به اختیار خودتان است . هر چقدر قطر دایره بیشتر باشد پادری هم بزرگ تر می شود .

تک فارس » مطالب جالب » آموزش تصویری دوختن پادری شیک از حوله های قدیمی