image آموزش تصویری درست کردن گل های تزیینی زیبا با پوست پسته

وسایل لازم

▪ابتدا به مقدار زیادی پوست پسته احتیاج دارید.

image آموزش تصویری درست کردن گل های تزیینی زیبا با پوست پسته

▪یک مقوای دایره ای بردارید تا پایه ی شما شود،و با چسپ حرارتی شروع به چسپاندن پسته ها به شکل دایره وار بکنید

تا کم کم گل شما درست شود.

image آموزش تصویری درست کردن گل های تزیینی زیبا با پوست پسته

▪می توانید پسته ها را قبل از چسباندن رنگ کنید و یا بعد از چسباندن با اسپری آنها را رنگ کنید.

image آموزش تصویری درست کردن گل های تزیینی زیبا با پوست پسته

تک فارس » دکوراسیون » آموزش تصویری درست کردن گل های تزیینی زیبا با پوست پسته