وسایل مورد نیاز درست کردن کاردستی پروانه

مقوای رنگی

مداد یا خودکار

قیچی

گواش یا رنگ انگشتی (میتوان از هر رنگی استفاده کرد)

image آموزش تصویری درست کردن کاردستی بچگانه

ابتدا یک مقوا را برمیداریم و از وسط تا می زنیم. سپس تصویر نیمی ار بدن پروانه را روی مقوا می کشیم و بعد دور آن را قیچی میکنیم.

image آموزش تصویری درست کردن کاردستی بچگانه

مقوا را باز میکنیم

حالا یک پروانه کامل داریم.

image آموزش تصویری درست کردن کاردستی بچگانه

حالا با رنگ انگشتی یا گواش بدن پروانه را تزیین می کنیم.

image آموزش تصویری درست کردن کاردستی بچگانه

image آموزش تصویری درست کردن کاردستی بچگانه

بال های پروانه را می توان با هر رنگی تزئین کرد. میتوان برای رنگ آمیزی پروانه از کتاب ها یا اینترنت کمک گرفت.

image آموزش تصویری درست کردن کاردستی بچگانه

image آموزش تصویری درست کردن کاردستی بچگانه

تک فارس » مطالب جالب » آموزش تصویری درست کردن کاردستی بچگانه