image آموزش تصویری درست کردن کارت پستال با کاغذ رنگی

▪ کاغذ خود را اندازه پاکت ببرید

▪ در فاصله های منظم و به طور عمودی روی کاغذ برش ایجاد کنید.

▪ از کاغذهای رنگی نوارهای هم اندازه ببرید.

▪ نوارها را به فاصله مورد نیاز خود از شکاف ها رد کنید تا به شکل قلب در بیاید.

▪ یک کاغذ سفید هم اندازه بردارید و پشت قلب بچسپانید تا پیغام خود را روی آن بنویسید.

▪ از باقی مانده نوارهای رنگی برای تزئین پاکت استفاده کنید.

وسایل مورد نیاز

کاغذ سفید

کاغذ رنگی

پاکت نامه

تک فارس » دکوراسیون » آموزش تصویری درست کردن کارت پستال با کاغذ رنگی