image آموزش تصویری درست کردن مدل های ساده و زیبای دم اسبی مو

بعد از اینکه موهای تمیز را براشینگ کرده و اتو زدید از پشت گوش مانند تصویر یک خط مستقیم را جدا کنید

image آموزش تصویری درست کردن مدل های ساده و زیبای دم اسبی موو با کش دور آن را ببندید

image آموزش تصویری درست کردن مدل های ساده و زیبای دم اسبی موقسمتی را که با کش بستید را بالا بگیرید و بقیه ی قسمتهایی که نگرفته بودید را رها کنید و بگیرید

image آموزش تصویری درست کردن مدل های ساده و زیبای دم اسبی مو

و با کش محکم ببندید و در نهایت دم اسبی زیبایی مانند تصویر تیتر خواهید داشت

و اما برای یک بوکل ساده و زیبا میتونید از یک کلیپس مستطیلی و باریک کمک بگیرید همانطور که در تصویر مشاهده میکنید لایه ای از پشت گوش جدا کنید و فقط همان لایه ی بالایی را کلیپس زده و موها را پیچانده و به دور کلیپس میچرخانیم و درنهایت با سنجاق فیکس میکنیم

image آموزش تصویری درست کردن مدل های ساده و زیبای دم اسبی مو

تک فارس » آرایشی » آموزش تصویری درست کردن مدل های ساده و زیبای دم اسبی مو