image آموزش تصویری درست کردن عروسک های مقوایی برای بچه ها

ابتدا یک مستطیل روی کاغذ رنگی بکشید، سپس چهره حیوان را در مرکز مستطیل بکشید.

image آموزش تصویری درست کردن عروسک های مقوایی برای بچه ها

میتوانید برای حیوان لباس درست کنید و روی مقوا بچسبانید.

image آموزش تصویری درست کردن عروسک های مقوایی برای بچه ها

سپس مستطیل را لوله کنید و چسب بزنید.

image آموزش تصویری درست کردن عروسک های مقوایی برای بچه ها

بعد از آن گوش های حیوان را با مقوا درست کنید و روی سرش بچسبانید.

image آموزش تصویری درست کردن عروسک های مقوایی برای بچه ها

image آموزش تصویری درست کردن عروسک های مقوایی برای بچه ها

کاردستی شما آماده است.

image آموزش تصویری درست کردن عروسک های مقوایی برای بچه ها

▪ مواد لازم برای کاردستی

کاغذ رنگی

قیچی

چسب

قلم نازک

image آموزش تصویری درست کردن عروسک های مقوایی برای بچه ها

تک فارس » مطالب جالب » آموزش تصویری درست کردن عروسک های مقوایی برای بچه ها