image آموزش تصویری درست کردن ظرف یخی برای سرو میوه در مهمانی

ابتدا دو کاسه در دو سایز مختلف انتهاب کنید. درون کاسه بزرگتر مقداری آب بریزید.

image آموزش تصویری درست کردن ظرف یخی برای سرو میوه در مهمانی

مرحله دوم درست کردن کاسه یخی

کاسه کوچک تر را پر از یخ کنید و درون کاسه بزرگتر قرار دهید. درون کاسه بزرگتر را با برش های میوه، گل های رنگارنگ و برگ های رنگی پر کنید. برای جلوگیری تکان خوردن کاسه کوچک تر و به هم نخوردن تنظیم فاصله ۴ طرف کاسه کوچک تر را به کاسه بزرگتر چسب بزنید. این کاسه را برای نیم ساعت درون فریزر بگذارید و اگر میوه و برگ ها کم بود کمی دیگر به آن اضافه کرده و مجددا درون فریزر بگذارید.

image آموزش تصویری درست کردن ظرف یخی برای سرو میوه در مهمانی

بعد از یخ زدن کامل آب، کاسه را فریزر خارج کرده و کاسه کوچکتر را از درون کاسه بزرگتر خارج کرده کنید.

image آموزش تصویری درست کردن ظرف یخی برای سرو میوه در مهمانی

کاسه یخ زده را از درون کاسه بزرگتر خارج کرده و برای پذیرایی از میهمانان تان از ان استفاده کنید.

image آموزش تصویری درست کردن ظرف یخی برای سرو میوه در مهمانی

image آموزش تصویری درست کردن ظرف یخی برای سرو میوه در مهمانی

تک فارس » آشپزی » آموزش تصویری درست کردن ظرف یخی برای سرو میوه در مهمانی