ابتدا به حالت شکل زیر بایستید

و نقاط مشخص شده را روی پارچه مشخص کنید

image آموزش تصویری درست کردن بال طوطی برای بچه ها در مهمانی ها

و به شکل زیر روی پارچه قیچی کنید

image آموزش تصویری درست کردن بال طوطی برای بچه ها در مهمانی ها

کاغذ و خط کش تهیه کنید

image آموزش تصویری درست کردن بال طوطی برای بچه ها در مهمانی ها

مستطیل هایی به طول ۱۰ و عرض ۵ بر روی کاغذ در کنار هم رسم کنید

سپس آنها را به شکل پر مانند شکل در بیاورید

image آموزش تصویری درست کردن بال طوطی برای بچه ها در مهمانی ها

آنرا قیچی کنید

image آموزش تصویری درست کردن بال طوطی برای بچه ها در مهمانی ها

روی کاغذ الگو بکشید و قیچی کنید

image آموزش تصویری درست کردن بال طوطی برای بچه ها در مهمانی ها

سپس بر روی پارچه رسم کرده و قیچی کنید

به اندازه ارتفاع بالی که میخواهید بدوزید پر تهیه کنید

هر چه تنوع رنگ پر ها بیشتر باشد کار هم زیباتر خواهد شد

image آموزش تصویری درست کردن بال طوطی برای بچه ها در مهمانی ها

پر ها را از بالا به پایین بدوزید

image آموزش تصویری درست کردن بال طوطی برای بچه ها در مهمانی ها

توجه کنید که یک ردیف پر هم برای حاشیه های بالتان میخواهید

image آموزش تصویری درست کردن بال طوطی برای بچه ها در مهمانی ها

محل اتصال دو بال را با یک حلقه به هم متصل میکنیم

image آموزش تصویری درست کردن بال طوطی برای بچه ها در مهمانی ها

و در قسمت مچ دست هم مانند النگو یک حلقه به اندازه دور مچ دست از پارچه قیچی میکنیم و میدوزیم

image آموزش تصویری درست کردن بال طوطی برای بچه ها در مهمانی ها

تک فارس » مطالب جالب » آموزش تصویری درست کردن بال طوطی برای بچه ها در مهمانی ها