image آموزش تصویری جدید  طراحی شیک ناخن با لاک

image آموزش تصویری جدید  طراحی شیک ناخن با لاک

ابتدا روی تمام ناخن ها یک صورتی ملایم یا صدفی می زنیم.

image آموزش تصویری جدید  طراحی شیک ناخن با لاک

در این گام قسمت سفید و لبه ی ناخن را رنگ سفید میزنیم.

image آموزش تصویری جدید  طراحی شیک ناخن با لاک

در این قسمت از لاکهای مخصوص طراحی استفاده میکنیم،همانطور که در شکل ملاحظه میکنید یک خط زیر لاین سفید میزنیم و دوتا خط قوس دار هم پایین آن.

image آموزش تصویری جدید  طراحی شیک ناخن با لاک

در این قسمت نیز مثل قسمت قبل عمل می کنیم با یک لاک فرنچ مشکی رنگ.

image آموزش تصویری جدید  طراحی شیک ناخن با لاک

این بار هم با رنگ سفید انجام می دهیم.

image آموزش تصویری جدید  طراحی شیک ناخن با لاک

بعد از اینکه لاکها خشک شدند نوبت برق ناخن است.

image آموزش تصویری جدید  طراحی شیک ناخن با لاک

و این هم پایان کار.