این پتو را حتی آنهایی که خیلی به قلاب بافی وارد نیستند میتوانند ببافند این می تواند یک شروع ساده باشد

image آموزش تصویری بافت پتوی بچگانه با الگوی بافت

۶ زنجیره را به صورت حلقه در آورید داخل حلقه سه پایه بلند بزنید و دو زنجیره کلا" 12 پایه بلند که بین هر سه تا دو زنجیره زده می شود ( عکس زیر نقشه بافت گل است )

image آموزش تصویری بافت پتوی بچگانه با الگوی بافت

۳۰۰ تا از این گل های کوچولو باید ببافید ! البته بافت این گل ۲ دقیقه بیشتر وقت نمی گیرد!

image آموزش تصویری بافت پتوی بچگانه با الگوی بافت

با قلاب گل ها را به هم وصل کنید ، توی گوشه هر گل دو تا پایه کوتاه بزنید و ۴ زنجیره بین آنها.

image آموزش تصویری بافت پتوی بچگانه با الگوی بافت

در انتخاب رنگ ها دقت کنید در نهایت هر رنگ باید به صورت مورب دیده شود، ۲۵ گل در طول و ۱۲ گل در عرض پتو بکار می رود.

image آموزش تصویری بافت پتوی بچگانه با الگوی بافت

image آموزش تصویری بافت پتوی بچگانه با الگوی بافت

بعد از آماده شدن همه ردیف ها هر نوار را با بافتن ۴ پایه بلند و یک پایه کوتاه به نوار کناری وصل کنید (مثل شکل)

image آموزش تصویری بافت پتوی بچگانه با الگوی بافت

تک فارس » مطالب جالب » آموزش تصویری بافت پتوی بچگانه با الگوی بافت