image آموزش تصویری بافت مو مدل آبشاری دو ردیفه

image آموزش تصویری بافت مو مدل آبشاری دو ردیفه

برای شروع کار یک تکه از موی بالای گوش را جدا کنید و از جلوی سر شروع کنید به بافت ساده ی فرانسوی

image آموزش تصویری بافت مو مدل آبشاری دو ردیفه

همانطور که در تصویر نیز مشاهده میکنید موها را شاخه،شاخه جدا کرده و داخل بافت بزنید

image آموزش تصویری بافت مو مدل آبشاری دو ردیفه

همانطور که در تصویر نیز مشاهده میکنید بافت آبی را آزاد میکنید و شاخه ی جدید قرمز را داخل بافت میکنیم.

image آموزش تصویری بافت مو مدل آبشاری دو ردیفه

و همینطور شاخه شاخه به سمت جلو میرویم

image آموزش تصویری بافت مو مدل آبشاری دو ردیفه

سعی کنید در یک خط صاف بافت را بزنید و به بالا و پایین منحرف نشوید تا تمییز دربیاد

image آموزش تصویری بافت مو مدل آبشاری دو ردیفه

تا سر گوش سمتراست که رسیدید بافت را تمام کنید

image آموزش تصویری بافت مو مدل آبشاری دو ردیفه

همانطور که در تصویر نیز مشاهده میکنید تا سر گوش تمام کنید و در واقع شاخه ای از جلوی موها را رها کنید

image آموزش تصویری بافت مو مدل آبشاری دو ردیفه

برای شروع کردن ردیف دوم نیز از همان سمتی که ردیف اول را شروع کردیم ،شروع میکنیم.

image آموزش تصویری بافت مو مدل آبشاری دو ردیفه

دقیقا مثل همان ردیف اول بافتن را ادامه می دهیم.

image آموزش تصویری بافت مو مدل آبشاری دو ردیفه

این ردیف را نیز را نیز به انتها میرسانیم .

image آموزش تصویری بافت مو مدل آبشاری دو ردیفه

image آموزش تصویری بافت مو مدل آبشاری دو ردیفه

و در انتها نیز همه ی موها را به یک سمت جمع کرده و با کش می بندیم.