image آموزش تصویری انجام حرکات ورزشی کوتاه و مفید سر کار

این بار که به خاطر پرینت از روی صندلی بلند شدید این حرکت را ۱۰ مرتبه انجام بدید.خیلی ساده ست. چند پا عقب تر از لبه میز بایستید به جلو خم شید و دست ها رو روی میز قرار بدید. تا جایی که می تونید بدن رو صاف و سر رو بالا نگه دارید و ورزش شنا رو ۱۰ مرتبه انجام بدید.

image آموزش تصویری انجام حرکات ورزشی کوتاه و مفید سر کار

هر یک ساعت ۲ الی ۳ دقیقه حرکت کششی انجام بدید. دست ها رو مثل تصویر بالا نگه دارید و بکشید دوباره به سمت راست و بعد به سمت چپ خم بشید. این حرکات رو برای هر طرف ۳ الی ۴ مرتبه تکرار کنید و همینطور که دست ها رو به سمت راست یا به سمت چپ خم کرده اید تا ۵ بشمارید.

*می تونید تو محیط کار همینطور که روی صندلی نشستید تمرینات هسته ای هم انجام بدید. روی لبه صندلی بشینید کمر را صاف و پاها را بالا نگه دارید. هر کدام از پاها را ۱۵ مرتبه بلند کنید و روزانه در ۳ دوره برای هر کدام از پاها این کارو انجام بدید.

image آموزش تصویری انجام حرکات ورزشی کوتاه و مفید سر کار

یکی دیگه از بهترین ورزش های کششی برای محیط کار این ورزش است. خیلی آروم دست رو بلند کنید و به پشت گردن خم کنید و با دست دیگه آرنج رو نگه دارید. تا ۱۰ بشمارید و با دست دیگه همین کارو انجام بدید. این کار رو برای هر دست ۲ الی ۳ مرتبه انجام بدید. با انجام این ورزش دیگه هیچ دردی پشت و گردنتون احساس نمیکنید.

*برای اینکه حرکت بیشتری داشته باشید این تمرین که در تصویر می بینید خیلی مناسبه. با این ورزش فشار روی شانه ها و ماهیچه های سه سر رو کم میکنید. این تمرین رو هم می تونید با زانوهای خمیده انجام بدید و هم برای فشار بیشتر با پاهای کشیده و صاف. نیاز نیست که بیش از اندازه خودتون را پایین بکشید. ۲۵ مرتبه در روز این کار را انجام دهید.

تک فارس » پزشکی سلامتی » آموزش تصویری انجام حرکات ورزشی کوتاه و مفید سر کار