با فشار این نقطه ها برای کاهش درد می توانید خود را از قرصهای مسکن و آرامبخش بی نیاز کنید.

اگر این ۵ نقطه از بدن را بشناسید دیگر نیازی به خوردن قرص های مسکن و آرام بخش ندارید. بهتر است قبل از تجویز هر قرص آرام بخش و یا مسکنی برای خود، بدانید که باید کدام نقطه بدن را برای چه دردی ماساژ دهید.

image آموزش تسکین فوری درد با فشار دادن نقطه خاص تصویری

image آموزش تسکین فوری درد با فشار دادن نقطه خاص تصویری

image آموزش تسکین فوری درد با فشار دادن نقطه خاص تصویری

image آموزش تسکین فوری درد با فشار دادن نقطه خاص تصویری

image آموزش تسکین فوری درد با فشار دادن نقطه خاص تصویری

تک فارس » پزشکی سلامتی » آموزش تسکین فوری درد با فشار دادن نقطه خاص تصویری