image آموزش تزیین موی سر زنانه مدل شینیون پر طاووسی عکس به عکس

مانند شکل زیر یک فرق کج باز کنید. نیمه ی پر فرق را تا تیزی گوش جدا کرده و با کلیپس ثابت کنید . بقیه ی مو را دم را در وسط عقب سر دو اسبی کنید.

image آموزش تزیین موی سر زنانه مدل شینیون پر طاووسی عکس به عکس

از طرف دیگر سر

image آموزش تزیین موی سر زنانه مدل شینیون پر طاووسی عکس به عکس

موهای دم اسبی را به رشته های مساوی تقسیم کرده و هر رشته را بافت ساده بزنید. بافتها را تا آخر بطور کامل نبافید ( تقریبا کمی بیشتر از دو سوم مو بافته می شود . انتهای بافت را با کش بافت ثابت کنید .

image آموزش تزیین موی سر زنانه مدل شینیون پر طاووسی عکس به عکس

حالا سمتی را که کلیپس زده اید باز کنید آن را به دو دسته ی مساوی تقسیم کرده و مانند شکل زیر بافت ساده بزنید .

image آموزش تزیین موی سر زنانه مدل شینیون پر طاووسی عکس به عکس

سپس آنها را بطور ضربدر به طرف عقب سر و مرکز دم اسبی کشیده و با سنجاق در بالای دم اسبی ثابت کنید .

image آموزش تزیین موی سر زنانه مدل شینیون پر طاووسی عکس به عکس

سپس همه ی دم اسبی ها را برکردانده و در مرکز دم اسبی با سنجاق ثابت می کنیم. انتهای دم اسبی های بافته شده را رها می کنیم.

image آموزش تزیین موی سر زنانه مدل شینیون پر طاووسی عکس به عکس

سپس با موس و ژل و بابلیس انتهای بافت ها را به شکل های زیبا در آورده و بر روی سنجاق ها بر می گردانیم تا دیده نشوند و هم منظره ی زیبا ایجاد کنند .

image آموزش تزیین موی سر زنانه مدل شینیون پر طاووسی عکس به عکس

میتوانید با روبان و گلهای تزیینی جلوه ی آن را بهتر نشان دهید

image آموزش تزیین موی سر زنانه مدل شینیون پر طاووسی عکس به عکس

تک فارس » آرایشی » آموزش تزیین موی سر زنانه مدل شینیون پر طاووسی عکس به عکس