آموزش بازی بیلیارد به صورت اینترنتی برای مبتدی ها

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزش بازی بیلیارد به صورت اینترنتی برای مبتدی ها

بخش اول: آشنایی با بازی بیلیارد

▪ آشنایی با تجهیزات مورد استفاده در بازی بیلیارد.

میز بیلیارد: ۳ سایز استاندارد برای بازی بیلیارد وجود دارد (۱.۵m، ۲.۱m، ۲.۷m). کنگره ی بیلیارد آمریکا عرض استاندارد میز های بیلیارد را نصف طول میز تعریف کرده است. یعنی میز ۱.۵ متری عرضی برابر با ۷۵ سانتی متر خواهد داشت. برای میز های ابعاد کوچک از چوب های کوتاه تر نیز استفاده می شود.

چوب بیلیارد: طول استاندارد چوب بیلیارد، ۱۵۷ سانتی متر است اما با توجه به اندازه ی میز و در صورت تمایل برای راحتی بیشتر سایز های بلندتر و کوتاه تر نیز موجود است.

توپ های بیلیارد: تعداد توپ ها ۱۶ عدد است که شامل یک توپ سفید، ۷ توپ تک رنگ از شماره ی ۱ تا ۷، یک توپ مشکی با شماره ی ۸ با نام ایت بال (۸ ball) و ۷ توپ رنگی و سفید از شماره ی ۹ تا ۱۵ می باشد.

تکفارس آی آر

گچ: گچ برای افزایش اصطکاک سرچوب با توپ سفید رنگ (Cue Ball) استفاده می شود. در صورت استفاده نکردن از گچ ممکن است ضربه کامل به کیو بال منتقل نشود و کیو بال به خوبی و با سرعت مورد نظر حرکت نکند.

رک Rack: این وسیله برای چیدن توپ ها بر روی میز استفاده میشود. این وسیله باعث بهم چسیبدن و مثلث شدن حالت توپها در بازی اِیت بال (۸ ball) و اسنوکر و لوزی قرار گرفتن توپ ها در بازی ناین بال (۹ ball) میشود.

▪ آشنایی با اصطلاحات رایج بازی بیلیارد

کیو بال Cue ball : توپ سفید رنگ که با چوب به آن ضربه میزنیم

شار: به توپ های رنگی گفته میشود

www.takfars.ir

ایت Eight: در اصطلاح به توپ مشکی گفته میشود

پاکت Pocket: به شش سوراخ موجود بر روی میز اطلاق میشود

پاکت کردن Pot the ball : داخل سوراخ انداختن یک توپ گفته میشود

سردی (سه ره دی): به سوراخ های وسط میز گفته میشود

وگل(وو گو ل):به سوراخ های گوشه میز گفته میشود

پیتوک: اصطلاحی رایج برای خطا میباشد (این اصطلاح در اصل پیتوک دادن میباشد که پیتوک همان کیو بال است که معنای کلی ان قرار دادن توپ سفید در اختیار حریف میباشد)

باند : به دیواره های داخلی میز گفته میشود

شکستن Break: به عمل پخش کردن توپ ها از حالت مثلث در ابتدای بازی گفته میشود.

شارون Ball-on: اصطلاحی است برای زمانی که شما کیو بال را به یک شار میزنید و شار مورد نظر به یک شار دیگر برخورد میکند و داخل سوراخ میافتد.

ماکس: زمانی که یکی از شار های حریف یا شاری که حق زدن ان را به واسطه قانون بازی نداریم مانع از رسیدن کیو بال به طور مستقیم به شار هدف شود و شما مجبور باشید با استفاده از باند ها به شار مورد نظر ضربه بزنید.

تک فارس

دوبله:زمانی که شما به وسیله باند شار را داخل سوراخ میکنید.به طوریکه شما شار مورد نظر را به یکی از باند ها میزنید سپس برگشت شار به داخل سوراخ می افتد.

سه باند:زمانی که شما شار را بواسطه برخورد با سه باند وارد سوراخ میکنید. این کار معمولا از گوشه میز برای انداختن شار در سوراخ وسط میز (سردی) استفاده میشود.

▪ آشنایی با قوانین بازی اِیت بال (۸ ball)

ابتدا توپ ها را مطابق با بخش سوم این مقاله روی میز می چینیم.

سپس با یک ضربه توپ سفید را به سمت توپ شماره ی ۱ در نوک مثلث هدایت می کنیم.

پس از break (بِرِیک) یا شکستن توپ ها توسط یک فرد (معمولا برنده ی بازی قبل یا با پرتاب سکه مشخص می شود)، اگر توپی وارد حفره ها شود به تک رنگ یا دو رنگ بودن توپ توجه می کنیم. اگر توپ تک رنگ وارد حفره شده باشد این فرد به بازی ادامه می دهد و می بایست از این پس توپ های تک رنگ را وارد حفره ها کند و فرد دیگر توپ های ۲ رنگ.

اگر پس از بریک کردن، توپی وارد حفره ها نشده باشد، نوبت به فرد دیگر می رسد تا با وارد حفره کردن توپ مورد نظر، دسته بندی تک رنگ یا دورنگ توپ های انتخابی را نیز مشخص کرده باشد.

وقتی دسته بندی مشخص شد، هر فرد باید تلاش کند که ابتدا توپ های دسته بندی متعلق به خودش را وارد حفره کند و در پایان توپ مشکی شماره ۸ یا همان اِیت بال را وارد حفره کند و برنده ی بازی شود.

پیش از ضربه به توپ مشکی یا ایت بال می بایست حفره ای که قرار است توپ مشکی را درون آن بیندازید مشخص کنید. اگر توپ مشکی وارد حفره ی دیگری شود، شما بازی را باخته اید.

توجه داشته باشد که با وارد کردن هر توپ از دسته بندی مشخص شده درون حفره، نوبت همچنان با همان فرد خواهد بود.

T A K F A R S

اگر به اشتباه توپ متعلق به دسته بندی حریف وارد حفره شود، این توپ به نفع حریف در حفره باقی خواهد ماند.

اگر پیش از آنکه تمام توپ هاوارد حفره شوند، توپ مشکی وارد حفره شود، فرد بازنده خواهد بود.

در شرایط زیر خطا رخ داده است و در اصطلاح می گوییم "پیتوک" و حریف می تواند توپ سفید را در هر جایی از میز قرار دهد و ضربه بزند:

توپ سفید پس از ضربه باید ابتدا حتما به توپی از دسته بندی مشخص شده برخورد کند. اگر به توپ مشکی یا توپی از دسته بندی حریف برخورد کند یا به هیچ توپی برخورد نکند، خطا خواهد بود.

اگر توپ سفید وارد حفره شود.

اگر بیش از یک بار در هر نوبت با چوب به توپ سفید ضربه زده شود.

اگر توپی خارج از نوبت با چوب بیلیارد برخورد کند یا در هر شرایطی با بدن فرد لمس شود.

اگر توپی از میز به بیرون پرتاب شود، خطا خواهد بود و توپ از میز خارج شده را باید درون حفره انداخت.

حالتی به نام پیتوک باند: در این حالت توپ سفید به توپ متعلق به دسته بندی مشخص شده برخورد میکند ولی پس از این برخورد هیچ کدام از توپ های رنگی و خود توپ سفید به دیواره (باند) برخورد نمیکند. این خطا (پیتوک) برای جلوگیری از سرد شدن بازی منظور شده است.

بخش دوم: چیدمان صحیح میز برای بازی ۸ ball

تک فارس www.takfars.ir

▪ چیدمان توپ ها در رَک (Rack) مثلث شکل.

image آموزش بازی بیلیارد به صورت اینترنتی برای مبتدی ها

توپ ها را با استفاده از رک مثلث شکل می چینیم. توپ شماره ی ۱ در نوک مثلث، توپ مشکی شماره ی ۸ باید در مرکز (ردیف سوم از نوک) قرار داشته باشد و در دو گوشه ی دیگر نیز یک توپ تک رنگی و یک توپ دو رنگ. دیگر توپ ها را به صورت تصادفی در کنار این توپ ها می چینیم.

▪ قرار دادن رک در جای درست میز بیلیارد

image آموزش بازی بیلیارد به صورت اینترنتی برای مبتدی ها

مثلث رک را به گونه ای روی میز قرار می دهیم که مرکز توپ شماره ی ۱، دقیقا در وسط عرض میز و در یک چهارم طول میز قرار بگیرد. این نقطه بر روی بعضی از میز ها با یک نقطه ی کوچک مشخص شده است. توپ ها را به سمت هم فشار می دهیم تا کاملا با هم در تماس باشند و سپس رَک را با دقت بدون بر هم خوردن نظم توپ ها از روی میز بر می داریم.

▪ قرار دادن توپ سفید در جای مناسب

در سمت دیگرمیز در روبروی توپ های چیده شده، توپ سفید می تواند در امتداد خط یک چهارم میز یا در هرجایی پشت این خط قرار بگیرد. بهتر است توپ سفید را دقیقا روبروی توپ شماره ی ۱ در مرکز قرار ندهی، زیرا این بخش از میز معمولا بیشتر سابیده شده است. همچنین قرار دادن توپ کمی به سمت طرفین میز، کمک میکند که بهتر نشانه روی کنید.

بخش سوم: روش درست به دست گرفتن چوب بیلیارد و وضعیت صحیح بدن هنگام ضربه

▪ در دست گرفتن چوب بیلیارد به صورتی که یک دست تکیه گاه شده و دست دیگر چوب را حرکت می دهد.

تکفارس

image آموزش بازی بیلیارد به صورت اینترنتی برای مبتدی ها

دست تکیه گاه خود را روی میز قرار دهید و سپس سر چوب بیلیارد را به گونه ای روی دست بگذارید که از میانه ی انگشت اشاره و انگشت شست عبور کند.

انگشت اشاره را به دور چوب بیلیارد حلقه کنید.

انگشت شست را به انگشت اشاره بچسبانید تا حلقه کامل شود.

دیگر انگشت ها را از هم با فاصله ی مناسب باز کنید تا تکیه گاه پایداری برای چوب بیلیارد ایجاد شود.

▪ قرار دادن دست تکیه گاه شده در فاصله ای مناسب از توپ سفید.

برای بریک کردن توپ ها در آغاز بازی بهتر است فاصله ی تکیه گاه تا توپ سفید ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر باشد تا قدرت ضربه افزایش پیدا کند.

برای افزایش دقت ضربه بهتر است این فاصله بین ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر باشد.

بعضی از تازه کار ها، لبه ی میز را به عنوان تکیه گاه مورد استفاده قرار می دهند که با توجه به آنچه گفته شد در فواصل بالا مخصوصا میز های سایز بزرگ، این روش دقت ضربات را کاهش می دهد.

▪ نحوه ی ایستادن و وضعیت صحیح بدن هنگام ضربه زدن.

takfars.ir

image آموزش بازی بیلیارد به صورت اینترنتی برای مبتدی ها

پایی که در سمت دست تکیه گاه شده قرار دارد را جلوتر بیاورید.

پای دیگر خود را در فاصله ۶۰ سانتیمتری از پای جلو قرار دهید.

بدن خود را مقداری از میز به کنار بچرخانید تا مزاحمتی برای ضربه زدن ایجاد نکند.

باید نزدیک به میز باشید اما نه خیلی نزدیک زیرا باید برای کنترل بیشتر هنگام ضربه، کمی به سمت میز خم شوید.

فرم درست بدن به گونه ای است که چوب بیلیارد هنگام ضربه دقیقا زیر چانه شما قرار داشته باشد. تفاوت ایستادن یک حرفه ای با یک تازه کار نیز در همین است که یک فرد حرفه ای همیشه سرش را پایین نگه می دارد و در اصطلاح به آن "پایین بودن روی توپ " می گویند به گونه ای که چوب هنگام ضربه دقیقا زیر چانه است.

بخش چهارم: روش دست ضربه زدن به توپ

▪ سر چوب بیلیارد را پیش از هر ضربه گچ بزنید.

image آموزش بازی بیلیارد به صورت اینترنتی برای مبتدی ها

گچ را مثل برس روی سطح نوک چوب بیلیارد بکشید. از چرخاندن گچ روی نوک چوب خودداری کنید.

تک فارس آی آر

▪ چوب بیلیارد را برای کنترل بیشتر موازی با سطح میز نگه دارید.

image آموزش بازی بیلیارد به صورت اینترنتی برای مبتدی ها

▪ به تدریج با نزدیک شدن چوب به توپ سفید، سرعت حرکت چوب را افزایش دهید.

image آموزش بازی بیلیارد به صورت اینترنتی برای مبتدی ها

▪ پس از برخورد چوب به توپ، حرکت چوب بیلیارد را در راستای نشانه گرفته شده ادامه دهید.

image آموزش بازی بیلیارد به صورت اینترنتی برای مبتدی ها

در واقع این حرکت چوب تا جایی ادامه پیدا میکند که پس از گذر از موقعیت آغازین توپ سفید، تقریبا با میز برخورد میکند.

بعضی افراد پس از برخود اولیه چوب با توپ سفید، حرکت چوب را به یک باره متوقف میکنند که این تکنیک صحیح نیست. حتی در ضربه های آرام نیز باید این حرکت چوب بیلیارد در راستای نشانه گرفته شده ادامه پیدا کند.

▪ پس از ضربه، همچنان وضعیت بدنی خود را حفظ کنید و چگونگی برخورد توپ ها را آنالیز کنید.

image آموزش بازی بیلیارد به صورت اینترنتی برای مبتدی ها

TakFars

▪ برای افزایش تسلط ذهنی و هماهنگی تمام اعضای بدن هنگام ضربه، حرکت دادن چوب به سمت توپ سفید را بدون ضربه زدن تمرین کنید.

image آموزش بازی بیلیارد به صورت اینترنتی برای مبتدی ها

این تمرین را تا جایی ادامه دهید که حرکت چوب در بین انگشتان دست تکیه گاه داده شده با نرمی و احساس راحتی بیشتری انجام شود و راستای چوپ در حین حرکت به سمت توپ سفید تغییر نکند و ثابت باقی بماند.

▪ هنگام عمل شکستن در ابتدای بازی، مستقیما به سمت نوک مثلث توپ های چیده شده نشانه بروید و ضربه بزنید.

نیروی اصلی ایجاد شده برای شکستن توپ ها در آغاز بازی در واقع از حرکت ران ها و لگن به وجود می آید. هنگام ضربه، لگن را نیز به سمت جلو هدایت کنید تا نیروی بیشتری برای شکستن توپ ها ایجاد شود.

بخش پنجم: نشانه روی به سبک یک حرفه ای

▪ یک توپ نامرئی را در کنار توپی که میخواهید درون حفره بیندازید تصور کنید.

image آموزش بازی بیلیارد به صورت اینترنتی برای مبتدی ها

▪ چوب بیلیارد را در بالای توپ هدف در زاویه ای بگیرید که چوب بیلیارد، توپ هدف و حفره در یک راستا قرار بگیرند.

image آموزش بازی بیلیارد به صورت اینترنتی برای مبتدی ها

تک فارس

▪ چوب بیلیارد را در همان راستا به عقب بکشید و نوک چوب را در مرکز توپ نامرئی روی میز قرار دهید.

image آموزش بازی بیلیارد به صورت اینترنتی برای مبتدی ها

توپ نامرئی در واقع همان جایی است که قرار است توپ سفید با برخورد به توپ هدف آن را وارد حفره کند.

▪ حالا چوب را حول همان مرکز توپ نامرئی، بچرخانید تا چوب بیلیارد در راستای توپ سفید قرار بگیرد.

image آموزش بازی بیلیارد به صورت اینترنتی برای مبتدی ها

این همان راستایی است که باید با چوب بیلیارد به توپ سفید ضربه بزنید.

▪ چوب بیلیارد را دقیقا در همان راستا به سمت توپ سفید حرکت دهید و به مرکز توپ سفید ضربه بزنید.

image آموزش بازی بیلیارد به صورت اینترنتی برای مبتدی ها

توپ سفید در همان راستا حرکت میکند و در نقطه ای که توپ نا مرئی را تصور کرده بودید به توپ هدف میخورد. توپ هدف نیز در اثر این برخورد به سمت حفره حرکت میکند.

www.takfars.ir

زمان پخش و زمان تکرار سریال همسایه با خلاصه داستان
  1. شکار لحظه جدال مرگبار کروکدیل با مار درختی
  2. آیا می توان مراسم عروسی را بدون خرج و دردسر گرفت
  3. بیشترین مسافت طی شده با بدن آتش گرفته کتاب رکوردهای گینس
  4. تعبیر خواب دیدن سفر با قایق در دریا و رود یعنی چه
  5. اسم رکسانا فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس
  6. پیشواز ایرانسل به مناسبت عید غدیر خم

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات