image آموزش انتخاب ریش مناسب با مدل صورت تصویری و با عکس

مدل مو در آقایان از اهمیت زیادی برخوردار است. مدل های زیادی وجود دارند که هر یک بسته به چهره و فرم صورت مورد استفاده قرار می گیرند. در این میان، مردها باید به ریش و سبیل خود نیز اهمیت دهند تا ظاهری آراسته داشته باشند.

تصاویری که در ادامه قرار داده شده، این موضوع را برای شما آشکار می سازند و شما را راهنمایی خواهند کرد.

image آموزش انتخاب ریش مناسب با مدل صورت تصویری و با عکس

▪ مدل ریش برای صورت مستطیلی

image آموزش انتخاب ریش مناسب با مدل صورت تصویری و با عکس

▪ مدل ریش برای صورت گرد

image آموزش انتخاب ریش مناسب با مدل صورت تصویری و با عکس

▪ مدل ریش برای صورت مربعی

image آموزش انتخاب ریش مناسب با مدل صورت تصویری و با عکس

▪ مدل ریش برای صورت بیضی

image آموزش انتخاب ریش مناسب با مدل صورت تصویری و با عکس

▪ مدل ریش برای صورت کشیده

image آموزش انتخاب ریش مناسب با مدل صورت تصویری و با عکس

▪ مدل ریش برای صورت مثلثی