آبی :

رنگی شگفت انگیز و سلطنتی می باشد که باعث آرامش اعصاب نیز می شود ، ترکیب رنگ ابی تیره و روشن را می توان در گوشه های داخلی چشم استفاده کرد.

image آموزش آرایش مخصوص چشم های قهوه ای

بنفش :

رنگی که شهرت جهانی پیدا کرده است و بسیار مورد استفاده می باشد ، این رنگ به صورت ترکیبی از بنفش روشن و تیره نیز استفاده می شود و در گوشه ی داخلی چشم نمای بیشتری خواهد داشت.

image آموزش آرایش مخصوص چشم های قهوه ای

زرد و نارنجی :

رنگی که بسیار مناسب چشمان فندقی رنگ می باشد و استفاده از این دورنگ یا ترکیب آن ها رنگ طلایی را می سازد و بهتر است رنگ زرد در گوشه ی درونی و رنگ نارنجی در گوشه ی بیرونی چشم استفاده شود.

image آموزش آرایش مخصوص چشم های قهوه ای

نقره ای :

رنگ نقره ای جزو رنگ های روز می باشد ، این رنگ بسیار مناسب چشم های گود می باشد زیرا چشم ها را برجسته نمایان میکند و استفاده از آن در گوشه ی بیرونی چشم بهتر است.

image آموزش آرایش مخصوص چشم های قهوه ای

قهوه ای :

رنگی که با رنگ چشم ها آمیخته می شود و استفاده از آن در قسمت بیرونی چشم باعث نمایان شدن رنگ چشم ها می شود.

image آموزش آرایش مخصوص چشم های قهوه ای

سبز :

ترکیب این رنگ با چشمان قهوه ای شما را به زیبایی پری دریایی میکند واستفاده از سبز روشن در قسمت بالایی چشم و سبز تیره در قسمت پایینی چشم باعث جذاب تر شدن چشم هایتان می شود.

تک فارس » آرایشی » آموزش آرایش مخصوص چشم های قهوه ای