موارد مصرف آسبوتولول

در فشار خون و تاکی آریتمی کاربرد دارد

مکانیسم اثر آسبوتولول

بتا-۱ بلوکر است

فارماکوکینتیک آسبوتولول

▪ شروع اثر ۱ تا۲ ساعت

▪ جذب دهانی ۴۰%

▪ مدت اثر۱۲ تا ۲۴ ساعت

منع مصرف آسبوتولول

بلوک درجه ۲ و۳ قلبی،شوک،نارسایی قلبی

عوارض جانبی آسبوتولول

خستگی،افت فشار،برادی کاردی

تداخلات دارویی آسبوتولول

▪ عدم مصرف همزمان

Ceritinib; Floctafenine; Methacholine; Rivastigmine

▪ سایر تداخلات مهم

Alpha/beta agonists (direct acting); Alpha2-agonists; Amifostine; Dronedarone; Ergot derivatives; Grass pollen Allergen extract; Obinutuzumab

هشدار ها آسبوتولول

در سایکوز،راینود،پسوریازیس،میاستنی گراو و بیماریهای عروق محیطی با احتیاط مصرف شود

توصیه های دارویی آسبوتولول

▪ قطع ناگهانی آن توصیه نمیشود و سبب تاکی کاردی ریباند میشود

▪ در فردیکه به علت آسم یا COPD نتواند سایر بتابلوکرها را مصرف کند با احتیاط میتوان اسبوتولول را امتحان کرد

تک فارس » پزشکی سلامتی » آسبوتولول عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی