رییس آموزش وپرورش اعلام کرد:

چهارشنبه ۱۱ بهمن ۹۱ به دلیل قرار گرفتن در بین دو تعطیلی تعطیل نمی باشد و تمامی مدارس دایر هستند

تک فارس » اخبار روز » آخرین خبرها از تعطیلی چهارشنبه ۱۱ بهمن