image, سایت ثبت نام در طرح سبد کالا yaranehkala.ir

بازدید کننده گرامی متاسفانه سایت yaranehkala.ir از دسترس خارج شده و دیگر فعال نمی باشد.

برای دریافت سبد کالای تخصیص یافته به نزدیک ترین فروشگاه به محل سکونت مراجعه شود.

برای پیدا کردن نشانی و فروشگاه پرداخت سبد کالا در شهر خود ابتدا وارد سایت سبد حمایتی www.yaranehkala.ir شده و در صفحه اول سایت در پایین عنوان ب ـ فهرست فروشگاه‌های توزیع کالای مورد نظر در سراسر کشور:

▪ ابتدا استان محل سکونت خود

▪ سپس شهر و سپس بخش محل زندگی خود را انتخاب کنید.

▪ در آخر در کادر کد امنیتی موجود دارد که در کنار عکسی که شامل حرف و عدد می باشد دقیقا نوشته ها و اعداد داخل عکس را وارد کنید.

▪ دقت کنید حروفی که وارد میکنید حساس به حروف بزرگ و کوچک می باشد.

فروشگاه های عرضه کننده سبد کالا مجاز به دریافت هیچگونه وجه نقدی و غیرنقدی از شهروندان نیستند.برای دریافت سبد کالای حمایتی به همراه داشتن کارت عابر بانک سرپرست خانوار الزامی است.

▪ نحوه اطلاع از مشمول بودن در طرح سبد کالا

شهروندان می توانند با ارسال کد ملی سرپرست خانوار از طریق پیامک به شماره ۷۰۰۷۹۹ از مشمول بودن خود در طرح سبد حمایتی کالا اطلاع یابند.

همچنین با گرفتن شماره #۷۹۹* از طریق تلفن همراه و سپس وارد نمودن کد ملی خود نیز میتوانند از مشمول بودن خود آگاهی یابند.

برای اطلاع از وضع شمول خود در طرح سبد کالا می توانید وارد سایت سبد حمایتی www.yaranehkala.ir شده و در زیر عنوان الف ـ تعلق یا عدم تعلق سبد کالای حمایتی به شرح زیر:

▪ ابتدا کد ملی خود را وارد کنید

▪ در آخر در کادر کد امنیتی موجود دارد که در کنار عکسی که شامل حرف و عدد می باشد دقیقا نوشته ها و اعداد داخل عکس را وارد کنید.

▪ دقت کنید حروفی که وارد میکنید حساس به حروف بزرگ و کوچک می باشد.

برای ورود به سایت و اطلاع از سبد حمایتی کالا اینجا کلیک کنید

برنج – مرغ- تخم مرغ- روغن مایع نباتی و پنیر اقلام تشکیل دهنده سبد کالای حمایتی است.

خانوارهای مشمول سبد حمایتی کالا شامل همه شاغلان و بازنشستگان دولت اعم از کارکنان رسمی-پیمانی و قراردادی-تمام شاغلان و بازنشستگان نیروهای مسلح اعم از کارکنان رسمی-پیمانی و قراردادی و همه کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی است.

خبرنگاران و هنرمندان به تشخیص وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی – دانشجویان متاهل به تشخیص وزارتخانه های علوم – تحقیقات و فناوری و بهداشت- درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی – طلاب به تشخیص مرکز مدیریت حوزه های علمیه سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) سرپرستان خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور هم مشول می شوند.

اطلاعات خانوار مشمول سبد کالای حمایتی از طریق کارت عابر بانکی که سرپرست خانوار در طرح یارانه های نقدی به سازمان مدیریت هدفمندی یارانه ها اعلام کرده است، مدیریت می شود.

به ازای هر خانوار مشمول طرح یک سبد حمایتی در نظر گرفته شده که با مراجعه سرپرست خانوار به همراه کارت عابر بانک مربوطه به فروشگاه های مجاز عامل توزیع در سراسر کشور تحویل می شود.شیوه کار در این طرح همانند انجام خرید از فروشگاه با استفاده از کارت عابر بانک است و بدون ارائه کارت بانکی سرپرست خانوار امکان تحویل سبد کالا وجود ندارد.