روستای کوهستانی در چین

image, عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

روستای رندولسترا، نروژ

image, عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

شهری کوچک در پروونس، فرانسه

image, عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

گوکایاما، ژاپن

image, عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

بانیونه، ایتالیا

image, عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

Eguisheim، فرانسه

image, عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

روستای Cinque Terre، ایتالیا

image, عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

شیراکاوا، ژاپن

image, عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

مونموازیا، یونان

image, عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

روستای متروکه ماهیگیران، چین

image, عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

image, عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

روستای گاسادالور، جزایر فارو

image, عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

روستای بیبوری، انگلیس

image, عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

روستای روتنبرگ، آلمان

image, عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان

روستای Hamnoy، نروژ

image, عکس و اسم زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان


همچنین بخوانید: باز نشر : تک فارس
در صورتی که شما نسبت به محتوای این پست، حق کپی رایت دارید اطلاع دهید