#۱ Chris Hemsworth

image, عکس هنرپیشه های معروف مرد با ریش سیبیل و بدون آن

#۲ Viggo Mortensen

image, عکس هنرپیشه های معروف مرد با ریش سیبیل و بدون آن

#۳ Jesse Tyler Ferguson

image, عکس هنرپیشه های معروف مرد با ریش سیبیل و بدون آن

#۴ Sean Bean

image, عکس هنرپیشه های معروف مرد با ریش سیبیل و بدون آن

#۵ Orlando Bloom

image, عکس هنرپیشه های معروف مرد با ریش سیبیل و بدون آن

#۶ David Beckham

#۷ Daniel Radcliffe

image, عکس هنرپیشه های معروف مرد با ریش سیبیل و بدون آن

#۸ Robert Downey Jr

image, عکس هنرپیشه های معروف مرد با ریش سیبیل و بدون آن

#۹ Ryan Gosling

image, عکس هنرپیشه های معروف مرد با ریش سیبیل و بدون آن

#۱۰ Brad Pitt

image, عکس هنرپیشه های معروف مرد با ریش سیبیل و بدون آن

#۱۱ Ryan Reynolds

image, عکس هنرپیشه های معروف مرد با ریش سیبیل و بدون آن

#۱۲ Justin Timberlake


همچنین بخوانید: باز نشر : تک فارس
در صورتی که شما نسبت به محتوای این پست، حق کپی رایت دارید اطلاع دهید