image, عکس ملکه رانیا همسر پادشاه اردن در کنفرانس روز صنعت آلمان


همچنین بخوانید: باز نشر : تک فارس
در صورتی که شما نسبت به محتوای این پست، حق کپی رایت دارید اطلاع دهید