عکس, تصویر دختران مدرسه ای با حجاب در سومالی هنگام بازی فوتبال