عکس, آموزش تصویری شاخت لوستر با قاشق های پلاستیکی

عکس, آموزش تصویری شاخت لوستر با قاشق های پلاستیکی

عکس, آموزش تصویری شاخت لوستر با قاشق های پلاستیکی

عکس, آموزش تصویری شاخت لوستر با قاشق های پلاستیکی

عکس, آموزش تصویری شاخت لوستر با قاشق های پلاستیکی

عکس, آموزش تصویری شاخت لوستر با قاشق های پلاستیکی

برای این کار به قاشق‌های یک بار مصرف، بطری آب پلاستیکی بزرگ، چسب، چاقو، لامپ، سیم، انبردست و کاتر نیاز دارید.

انتهای بطری را با کاتر ببرید.

دسته قاشق‌ها را بریده، روی هم چسب بزنید.